scholeksterlogo

Waarmee kan Oolder Advies u van dienst zijn?

Grondzaken
Oolder Advies treedt op als adviseur van de opdrachtgever met zaken die betrekking hebben op landelijk onroerend goed. Oolder Advies zal slechts één partij van dienst zijn. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Thema’s waarmee Oolder Advies u kan adviseren zijn:

  • Aan- en verkopen en ruiling van (landbouw)grond;
  • Waardebepalingen en taxaties;
  • Pacht en beheer;
  • Subsidies;
  • Eigendoms- en gebruikrechten;
  • Erfdienstbaarheden.

Vrijwillige kavelruil heeft veel raakvlakken met Grondzaken maar is uniek genoeg om apart te vermelden. De belangen van de deelnemers aan een kavelruil staan centraal. Oolder Advies zal ervoor zorgen dat alle processen in een kavelruil soepel blijven verlopen. En draagt zorg voor de administratie, kadastrale splitsingen, overleg de notaris, ondertekening van de overeenkomsten en de kavelruilsubsidie.

Geo-Informatie
Geo-Informatie wordt ook wel GIS of cartografie genoemd. Met een eigen Geo Informatie Systeem kan Oolder Advies haar opdrachtgevers van allerlei kaarten en kaartmateriaal voorzien. Omdat een kaart meer zegt dan woorden, verwijs ik u naar de Kaarten en Webmaps voor diverse voorbeelden en impressies.

De kaarten kunnen tegenwoordig op een speciale App bekeken worden. Met de App kunt u via uw smartphone en/of tablet direct de kaarten raadplegen. De App is voorzien van GPS. Eenvoudig wisselen van topografische kaart en luchtfoto, afstanden en oppervlakten meten en nog veel meer. Meer informatie kunt u vinden bij Nieuws en Informatie.